Privacyverklaring SluisDijk
  • Gebruikersavatar
    Kevin
    Site Admin
    Berichten: 48
    Lid geworden op: 10 jul 2018, 08:55
    Locatie: Noord-Brabant
    Contacteer:

    Privacyverklaring SluisDijk

    door Kevin » 12 jan 2019, 06:42

    SluisDijk, gevestigd op https://sluisdijkrp.nl
    FiveM server SluisDijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    Contactgegevens:
    https://sluisdijkrp.nl
    info@sluisdijkrp.nl

    Persoonsgegevens die wij verwerken
    SluisDijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

    Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    - IP-adres
    - Steam ID
    - Steam License
    - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
    - Gegevens over uw activiteiten op onze website of FiveM server.

    Bovenstaande gegevens worden indien noodzakelijk geplaatst en gedeeld op de FiveM Blacklist For Server Owners. Dit dient als enig doel het weren van bezoekers welke zich ernstig misdragen.

    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
    SluisDijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
    - gegevens van personen jonger dan 16 jaar

    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sluisdijkrp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
    SluisDijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
    - SluisDijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
    - SluisDijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

    Geautomatiseerde besluitvorming
    SluisDijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SluisDijk) tussen zit.
    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

    SluisDijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

    Persoonsgegevens > Onbeperkt of zolang de gebruiker lid blijft > Met name vor de Blacklist Fivem Server Owners is het van belang deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

    Delen van persoonsgegevens met derden
    SluisDijk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SluisDijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SluisDijk uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
    SluisDijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SluisDijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

    U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sluisdijkrp.nl.

    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

    SluisDijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/n ... ns/tip-ons

    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
    SluisDijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sluisdijkrp.nl